Russian poems specially made for my pictures by

Margarita Kuchukova 


Russian

Dutch

4

5

6

6/6

"Маленький чёрный футляр для сломанной скрипки". 


Платье на стуле ...венском, или другой модели.

Это случилось в конце недели.

Перед рассветом, когда запели

Птицы...в последний раз.

Пение их оборвалось ночью.

Внезапно, как телеграмма срочная.

Она всегда застаёт врасплох.

Птицы не ожидали подвоха.

И стулья ребром повернули спины.

Нет шанса для песни лебединой.

Закончено - всё, поставлена точка.

Сломана скрипка, в пятницу - ночью.


Маргарита Кучукова


"Een klein zwart hoesje voor een kapotte viool. "Jurk op stoel... in het Weense, of een ander model.

Dit gebeurde in het weekend.

Voor de dageraad, toen het zingen begon

Vogels... voor de allerlaatste keer.

Hun gezang ging 's nachts los.

Plotseling is het telegram dringend.

Ze verrast ons altijd.

De vogels hadden de vangst niet verwacht.

En de stoelen draaiden hun rug om.

Er is geen kans op het zwanenlied.

Op - dat was het, dat was het.

Kapotte viool, op vrijdagavond.


Margarita Kuchukova

LIVE  RADIO  SUNLITE

copyright Ton de Vrind Photography © 1995-2024